Zobacz Produkty

Badania GOLD LIQUID Equine biota starter

Podstawową funkcją przewodu pokarmowego koni jest trawienie i wchłanianie substancji pokarmowych, jednakże pełni on jeszcze jedną bardzo ważną funkcję – zapewnia właściwą ochronę organizmu. Błony śluzowe przewodu pokarmowego to tzw. pierwsza linia frontu, gdzie dochodzi do kontaktu z wieloma patogenami wnikającymi do organizmu wraz z pożywieniem. Powierzchnia błon zasiedlona jest przez miliardy mikroorganizmów tworząc mikroflorę bakteryjną, zapewniającą homeostazę układu odpornościowego organizmu. W układzie pokarmowym dochodzi do bezpośredniego kontaktu układu immunologicznego z antygenami pochodzącymi z zewnątrz (patogenami), co tworzy sytuację ciągłego uczenia się i rozwoju pamięci immunologicznej.

Podczas stanów zapalnych w jelitach dochodzi do zaburzenia integralności komórek nabłonka jelit, a związane jest to z aktywacją apoptozy czyli kontrolowanej śmierci wspomnianych komórek. Izolaty białkowe z komórek szczepów Lactobacillus (GOLD LIQUID) hamowały aktywację apoptozy komórek nabłonka jelit i wspomagały ich wzrost poprzez redukcję czynnika martwicy nowotworu (TNF). Dzięki  temu GOLD LIQUID Equine biota starter poprawia w znaczący sposób integralność jelit.

Dodatkowo bakterie z rodzaju Lactobacillus (GOLD LIQUID ), wiązały białka powierzchniowe nabłonka jelit i hamowały adhezję E.coli do komórek nabłonka światła jelita.

Stabilność

Mikroorganizmy wchodzące w skład GOLD LIQUID Equine biota starter  nie są wrażliwe na kwasy żołądkowe, dlatego bez problemów dostają się do jelit efektywnie je zasiedlając.

GOLD LIQUID naniesiony na paszę utrzymuje swoją aktywności do 30 dni niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych.

GOLD LIQUID to produkt oparty na żywych mikroorganizmach, dlatego jego stabilność jest ograniczona do 2 miesięcy przy odpowiednim przechowywaniu.

GOLD LIQUID po rozpuszczeniu w wodzie ulega całkowitej degradacji w ciągu 48 godzin.

Mechanizm działania bakterii probiotycznych GOLD LIQUID Equine biota starter :

 • Modulacja układu immunologicznego
 • Konkurencyjność z drobnoustrojami patogennymi
 • Wytwarzanie bakteriostacyn
 • Hamowanie kolonizacji przewodu pokarmowego przez patogeny
 • Obniżanie pH przewodu pokarmowego
 • Adsorpcja drobnoustrojów i ich toksyn
 • Wydłużenie pasażu treści pokarmowej
 • Opóźnione opróżnianie żołądka
 • Przerost nabłonka w jelicie cienkim
 • Stymulacja fermentacji sacharydów
 • Regulacja produkcji kału (częstotliwość i konsystencja)

Badania GOLD LIQUID Equine biota starter

Mikroorganizmy zostały wstępnie scharakteryzowane w warunkach laboratoryjnych pod względem cech probiotycznych, takich jak: przeżywalność w niskim pH środowiska, aktywność antagonistyczna wobec szczepów patogennych (z PIWET wyizolowane od chorych zwierząt) z rodzaju Salmonella (S. enteriditis, S. saintpaul, S. virchov, S. typhimurium) oraz hemolitycznej E. coli w temp. 42°C czy Clostridium perfringens.

Określone zostały także inne cechy mikroorganizmów tj. wzrost i synteza kwasu mlekowego w różnych warunkach temperaturowych (wymienione cechy oznaczone zostały w temp. inkubacji 30 i 37°C ze względu na ocenę możliwości hodowli szczepów w skali produkcyjnej. Ponadto oceniono także zdolność mikroorganizmów  do obniżania stężenia ochratoksyny A w środowisku (mikotoksyny często zanieczyszczającej pasze zbożowe). Wyniki badań przedstawiono w tabeli.

         Wzrost [j.t.k./mL]  Zawartość kwasu mlekowego w podłożu po 24 godz. inkubacji bakterii [g/L]  Liczba bakterii oznaczona  podłożu o pH 2,5 po 4 godz. inkubacji bakterii* [j.t.k./mL]  Poziom redukcji OTA w podłożu po 24 godz. inkubacji bakterii [%]  
30°C37°C42°C37°C42°C  
Gold liquid1091091081513,6107

BEZPIECZEŃSTWO

Do podstawowych kryteriów wyznaczających przydatność szczepów bakteryjnych do badań zgodnie z prawodawstwem Unijnym jest wymagany brak oporności na antybiotyki stosowane w leczeniu zwierząt. Opisane mikroorganizmy wykazują brak oporności na antybiotyki, co zostało potwierdzone poprzez oznaczenie wartości MIC, czyli minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustroju.

GOLD LIQUID Equine biota starter został przebadany na pod kątem wrażliwości na antybiotyki stosowane w hodowli.

Przekroczenie dawek minimalnych dla danej rodziny szczepów eliminuje szczep z możliwości stosowania w hodowli zwierząt.

GOLD LIQUID Equine biota starter jak wskazują minimalne dawki graniczne jest produktem bezpiecznym i spełniającym europejskie normy dopuszczające dany produkt do stosowania w hodowli zwierząt.

GOLD LIQUID Equine biota starterMIC (mg/L) GOLD LIQUID Equine biota starterStężenia dawek granicznych dla szczepu Lactobacillus (mg/L)
Ampicillin12
Erythromycin0.251
Gentamicin116
Streptomycin32n.w
Tetracyclin1632
Kanamycin1664
Chloramphenicol48
Clindamycin0.252

n.w. – nie wymagane

Referencje :

 1. Clermont D, Chesneau O, Cespédès G De, Horaud T, 1997: New tetracycline resistance determinants coding for ribosomal protection in streptococci and nucleotide sequence of tet(T) isolated from S. pyogenes A498.Antimicrob. Agents Chemother. 1997, 41(1):112.
 2. Gevers D, Danielsen M, Huys G, Swings J, 2003: Molecular characterization of tet(M) genes in Lactobacillus isolates from different types of fermented dry sausage. Appl Environ Microbiol 69(2): 1270-1275
 3. Pang Y, Brown BA, Steingrube VA, Wallace RJ Jr, Roberts MC, 1994: Tetracycline resistance determinants in Mycobacterium and Streptomyces species. Antimicrob. Agents Chemother. 1994, 38(6):1408-1412

Aktywność antybakteryjna

Zestawienie wyników badań bakterii wykorzystywanych w mieszance paszowej uzupełniającej GOLD LIQUID Equine biota starter w stosunku do patogenów

OpisGOLD LIQUID Equine biota starter
Właściwości antybakteryjne 
Escherichia coli+++
Clostridium perfringens++++
  
Salmonellaenterica ser. Enteritidis++++
Salmonellaenterica ser. Typhimurium++++
Campylobacter jejuni++
Enterobacteraerogenes+
Staphylococcus aureus++
  
Listeria monocytogenes++
 Lawsonia intracellularis ++++
Aeromonas hydrophila++
Serratiamarcescens+
Brachyspira +++
  
Yersiniaenterocolitica+
Proteusvulgaris+
Pseudomonasaruginosa+++
Shigellaflexneri++
‘’Właściwości proteolityczne++
Właściwości amylolityczne++
Właściwości lipolityczne
Tolerancja niskiego pH 
-     pH 2,072%
-     pH 3,085%
Tolerancja soli żółciowych 
0,25% żółci bawolej85%
   0,50% żółci bawolej94%
    1,0% żółci bawolej99,90%
Liczebność populacji bakterii 
 przechowywanie 30 dni, plus 4°C100%
 przechowywanie 30 dni, plus 20°C95%

Reprodukcja

Badania wykazały, że stosowanie GOLD LIQUID Equine biota starter w podawaniu ciągłym na stadach reprodukcyjnych zwierząt przenosi odporność na potomstwo.

GOLD LIQUID Equine biota starter poprzez zastosowanie odpowiedniego, systematycznego stosowania:

 • Ogranicza stosowanie antybiotyków
 • Podnosi odporność
 • Wspomaga działanie enzymów trawiennych

Kontrola jakości produkcji

 • Każda szarża testowana na poziomie genetycznym – PCR, autorskie testy genetyczne na potrzeby własnej produkcji.
 • Każda szarża - kontrola na poziomie mikrobiologicznym (hodowle na pożywkach selekcyjnych)
arrow-down-circlearrow-left-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram