Zobacz Produkty

Czemu mieszanka FIRST GROWING dla źrebiąt i młodzieży to inwestycja w zdrowie konia na lata ?

Czy wiesz, że ?

Poziom składników odżywczych, białka, witamin i minerałów w stosunku do zapotrzebowania kalorycznego jest znacznie wyższy dla rosnącego konia niż dla dojrzałego konia.

W miarę jak koń się starzeje, następuje przejście od odżywiania potrzebnego

do rozwoju tkanki i wzrostu do większej ilości odżywiania poświęconego utrzymaniu zapotrzebowania bytowego.

Na podstawie szacunków National Research Council, przeciętny koń o masie 550kg ma 64% swojego dojrzałego wzrostu w wieku 12 miesięcy, 77% w wieku 18 miesięcy

i 86% w wieku 24 miesięcy.

Typ rasy modyfikuje specyfikę sposobu karmienia, głównie ze względu na różnice w tempie wzrostu i wieku dojrzałości” – mówi Davison.

„Wszystkie konie nadal dojrzewają i stają się cięższe przez kilka lat po zakończeniu wzrostu”.

Dr Kathleen Crandell jest dietetykiem koni w Kentucky Equine Research w Wersalu, szczególnie zainteresowanym żywieniem rosnących koni w celu rozwoju atletycznego.

 „Badania pokazują, że możemy wpływać na tempo wzrostu ilością energii dostarczanej w diecie, „o ile wszystkie inne składniki odżywcze są dostarczane w odpowiednich ilościach” – mówi.

Szczególnie młode konie potrzebują bogatego wysycenia w diecie niezbędnych minerałów dla prawidłowego budowania : wydolności, rozwoju układu nerwowego, organów, zdrowych kopyt, odporności . Warunkiem jest podanie tych minerałów w dedykowanych wg najnowszych opracowań poziomach oraz z zachowaniem ich równowagi .

Podawanie pojedynczych minerałów jest wysoce niebezpieczne zwłaszcza u koni do 3 roku życia ponieważ może zaburzać ich proporcje w organizmie, co  może powodować nieodwracalne zmiany w kośćcu i innych organach. Dlatego bezpiecznym sposobem odżywienia źrebiąt i młodzieży jest podawanie mieszanki FIRST GROWING ponieważ wszystkie minerały są tu podane w odpowiedniej synergii i proporcjach. Kolejnym atutem mieszanki jest jej opracowanie jej pod kątem dostarczenia minerałów potrzebnych do rozwoju kości i

chrząstki.

 Nasze źródła sugerują, aby zapewnić koniom tyle samo wapnia, co fosforu, najlepiej przy stosunku wapnia do fosforu wynoszącym 1,1-1,25.

Na obszarach, gdzie konie żywią się głównie dietą bogatą w wapń opartą na lucernie, Crandell sugeruje suplementację co najmniej 0,6% fosforu w diecie. Pamiętajmy jednak, że dieta bogata w lucernę to jej prawidłowa podaż -około 5kg dziennie, a nie garść czy 0,5kg.

Naukowcy odkryli, że stosunek wapnia do fosforu tak wysoki jak 6:1 nie powoduje rozwojowej

choroby ortopedycznej (DOD), pod warunkiem, że koń otrzymuje odpowiednią ilość obu składników mineralnych tak jak w naszej mieszance.

Podstawową funkcją przewodu pokarmowego koni jest trawienie i wchłanianie substancji pokarmowych, jednakże pełni on jeszcze jedną bardzo ważną funkcję – zapewnia właściwą ochronę organizmu. Błony śluzowe przewodu pokarmowego to tzw. pierwsza linia frontu, gdzie dochodzi do kontaktu z wieloma patogenami wnikającymi do organizmu wraz z pożywieniem. Powierzchnia błon zasiedlona jest przez miliardy mikroorganizmów tworząc mikroflorę bakteryjną, zapewniającą homeostazę układu odpornościowego organizmu. W układzie pokarmowym dochodzi do bezpośredniego kontaktu układu immunologicznego z antygenami pochodzącymi z zewnątrz (patogenami), co tworzy sytuację ciągłego uczenia się i rozwoju pamięci immunologicznej.

Podczas stanów zapalnych w jelitach dochodzi do zaburzenia integralności komórek nabłonka jelit, a związane jest to z aktywacją apoptozy czyli kontrolowanej śmierci wspomnianych komórek. Izolaty białkowe z komórek szczepów Lactobacillus (GOLD LIQUID) hamowały aktywację apoptozy komórek nabłonka jelit i wspomagały ich wzrost poprzez redukcję czynnika martwicy nowotworu (TNF). Dzięki  temu GOLD LIQUID Equine biota starter poprawia w znaczący sposób integralność jelit.

Dodatkowo bakterie z rodzaju Lactobacillus (GOLD LIQUID ), wiązały białka powierzchniowe nabłonka jelit i hamowały adhezję E.coli do komórek nabłonka światła jelita.

Stabilność

Mikroorganizmy wchodzące w skład GOLD LIQUID Equine biota starter  nie są wrażliwe na kwasy żołądkowe, dlatego bez problemów dostają się do jelit efektywnie je zasiedlając.

GOLD LIQUID naniesiony na paszę utrzymuje swoją aktywności do 30 dni niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych.

GOLD LIQUID to produkt oparty na żywych mikroorganizmach, dlatego jego stabilność jest ograniczona do 2 miesięcy przy odpowiednim przechowywaniu.

GOLD LIQUID po rozpuszczeniu w wodzie ulega całkowitej degradacji w ciągu 48 godzin.

Mechanizm działania bakterii probiotycznych GOLD LIQUID Equine biota starter :

Badania GOLD LIQUID Equine biota starter

Mikroorganizmy zostały wstępnie scharakteryzowane w warunkach laboratoryjnych pod względem cech probiotycznych, takich jak: przeżywalność w niskim pH środowiska, aktywność antagonistyczna wobec szczepów patogennych (z PIWET wyizolowane od chorych zwierząt) z rodzaju Salmonella (S. enteriditis, S. saintpaul, S. virchov, S. typhimurium) oraz hemolitycznej E. coli w temp. 42°C czy Clostridium perfringens.

Określone zostały także inne cechy mikroorganizmów tj. wzrost i synteza kwasu mlekowego w różnych warunkach temperaturowych (wymienione cechy oznaczone zostały w temp. inkubacji 30 i 37°C ze względu na ocenę możliwości hodowli szczepów w skali produkcyjnej. Ponadto oceniono także zdolność mikroorganizmów  do obniżania stężenia ochratoksyny A w środowisku (mikotoksyny często zanieczyszczającej pasze zbożowe). Wyniki badań przedstawiono w tabeli.

         Wzrost [j.t.k./mL]  Zawartość kwasu mlekowego w podłożu po 24 godz. inkubacji bakterii [g/L]  Liczba bakterii oznaczona  podłożu o pH 2,5 po 4 godz. inkubacji bakterii* [j.t.k./mL]  Poziom redukcji OTA w podłożu po 24 godz. inkubacji bakterii [%]  
30°C37°C42°C37°C42°C  
Gold liquid1091091081513,6107

BEZPIECZEŃSTWO

Do podstawowych kryteriów wyznaczających przydatność szczepów bakteryjnych do badań zgodnie z prawodawstwem Unijnym jest wymagany brak oporności na antybiotyki stosowane w leczeniu zwierząt. Opisane mikroorganizmy wykazują brak oporności na antybiotyki, co zostało potwierdzone poprzez oznaczenie wartości MIC, czyli minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustroju.

GOLD LIQUID Equine biota starter został przebadany na pod kątem wrażliwości na antybiotyki stosowane w hodowli.

Przekroczenie dawek minimalnych dla danej rodziny szczepów eliminuje szczep z możliwości stosowania w hodowli zwierząt.

GOLD LIQUID Equine biota starter jak wskazują minimalne dawki graniczne jest produktem bezpiecznym i spełniającym europejskie normy dopuszczające dany produkt do stosowania w hodowli zwierząt.

GOLD LIQUID Equine biota starterMIC (mg/L) GOLD LIQUID Equine biota starterStężenia dawek granicznych dla szczepu Lactobacillus (mg/L)
Ampicillin12
Erythromycin0.251
Gentamicin116
Streptomycin32n.w
Tetracyclin1632
Kanamycin1664
Chloramphenicol48
Clindamycin0.252

n.w. – nie wymagane

Referencje :

 1. Clermont D, Chesneau O, Cespédès G De, Horaud T, 1997: New tetracycline resistance determinants coding for ribosomal protection in streptococci and nucleotide sequence of tet(T) isolated from S. pyogenes A498.Antimicrob. Agents Chemother. 1997, 41(1):112.
 2. Gevers D, Danielsen M, Huys G, Swings J, 2003: Molecular characterization of tet(M) genes in Lactobacillus isolates from different types of fermented dry sausage. Appl Environ Microbiol 69(2): 1270-1275
 3. Pang Y, Brown BA, Steingrube VA, Wallace RJ Jr, Roberts MC, 1994: Tetracycline resistance determinants in Mycobacterium and Streptomyces species. Antimicrob. Agents Chemother. 1994, 38(6):1408-1412

Aktywność antybakteryjna

Zestawienie wyników badań bakterii wykorzystywanych w mieszance paszowej uzupełniającej GOLD LIQUID Equine biota starter w stosunku do patogenów

OpisGOLD LIQUID Equine biota starter
Właściwości antybakteryjne 
Escherichia coli+++
Clostridium perfringens++++
  
Salmonellaenterica ser. Enteritidis++++
Salmonellaenterica ser. Typhimurium++++
Campylobacter jejuni++
Enterobacteraerogenes+
Staphylococcus aureus++
  
Listeria monocytogenes++
 Lawsonia intracellularis ++++
Aeromonas hydrophila++
Serratiamarcescens+
Brachyspira +++
  
Yersiniaenterocolitica+
Proteusvulgaris+
Pseudomonasaruginosa+++
Shigellaflexneri++
‘’Właściwości proteolityczne++
Właściwości amylolityczne++
Właściwości lipolityczne
Tolerancja niskiego pH 
-     pH 2,072%
-     pH 3,085%
Tolerancja soli żółciowych 
0,25% żółci bawolej85%
   0,50% żółci bawolej94%
    1,0% żółci bawolej99,90%
Liczebność populacji bakterii 
 przechowywanie 30 dni, plus 4°C100%
 przechowywanie 30 dni, plus 20°C95%

Reprodukcja

Badania wykazały, że stosowanie GOLD LIQUID Equine biota starter w podawaniu ciągłym na stadach reprodukcyjnych zwierząt przenosi odporność na potomstwo.

GOLD LIQUID Equine biota starter poprzez zastosowanie odpowiedniego, systematycznego stosowania:

Kontrola jakości produkcji

CZY WIESZ CZEMU REGENERACJA KONIA MIĘDZY STARTAMI JEST TAK WAŻNA?

JEŚLI STARTUJESZ W ZAWODACH TO ZAPEWNE DĄŻYSZ DO CORAZ LEPSZYCH WYNIKÓW.

By Twój koń mógł zaoferować Ci coraz lepsze wyniki oprócz treningu i fizjoterapii powinieneś zadbać o jego regenerację odżywczą między startami oraz w okresie intensywnych treningów!

Regeneracja to NIE TYLKO uzupełnienie energii i elektrolitów!

Dzięki prawidłowej szybkiej REGENERACJI ODŻYWCZEJ Twój koń może także pomiędzy startami budować swą SIŁĘ, SZYBKOŚĆ, zachować ELASTYCZNOŚĆ,  bez ryzyka przeciążenia psycho- fizycznego.

Bo każdy start to dążenie do jeszcze WYŻSZEJ FORMY, przygotowanie do wyższych parkurów, czy bardziej wymagających czworoboków.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI SZYBKIEJ REGENERACJI ODŻYWCZEJ?

Koń szybko zregenerowany, to koń LEKKI i CHĘTNY do dalszej intensywnej pracy!

OPRACOWANIA formuł odżywczej regeneracji koni sportowych stanowią wyzwanie w nowoczesnym sporcie.

To na równo z treningiem PODSTAWOWE wyzwanie  niezbędne w celu wydobycia maksymalnego potencjału genetycznego koni.

Nie od dziś wiemy, że odpowiednia SZYBKA REGENERACJA WARUNKUJE NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE!

CZY WIESZ CZEMU REGENERACJA ODŻYWCZA KONIA JEST TAK WAŻNA?

Podczas zawodów Twój koń w trakcie rywalizacji na parkurze, czworoboku, trasie cross w krótkim czasie musi dać z siebie maksymalny na dany moment efekt.

Po intensywnym wysiłku dochodzi do :

Transport, zmiana otoczenia i brak padokowania podczas wyjazdów startowych, to dodatkowy stres, który zwiększa wykorzystanie składników odżywczych.

POZNAJ NASZĄ INNOWACYJNĄ TURBO REGENERACJĘ COMPTEWAY !

Wspólnie z dużymi laboratoriami w oparciu o badania i najnowsze doniesienia naukowe opracowaliśmy NOWOCZESNĄ MIESZANKĘ REGENERACYJNĄ, sprawdzoną wśród najbardziej obciążanych wysiłkowo koni wyścigowych.

Jej lżejsza formuła COMPETITION dedykowana jest dla koni skokowych, ujeżdzeniowych, WKKW oraz koni rekreacyjnych intensywnie użytkowanych.

DZIĘKI INNOWACYJNEJ FORMULE COMPTEWAY TWÓJ KOŃ:

CO POWODUJE BRAK REGENERACJI MIĘDZYSTARTOWEJ ?

ZABURZENIA W REGENERACJI ODŻYWCZEJ

Są spowodowane utratą minerałów niezbędnych do regeneracji ośrodkowego układu nerwowego, który jest niczym komputer pokładowy. To od niego zależne jest opanowanie konia, koncentracja oraz prawidłowe zasilanie mięśni w impuls.

  Częstym błędem w regeneracji jest uzupełnianie jedynie elektrolitów zapominając o innych pierwiastkach i składnikach odżywczych.

Obniżenie poziomu minerałów to także większe narażenie na odwodnienie, zaburzenie wszelkich procesów odbudowy, spadek siły mięśniowej, zaburzenia nastroju, przemęczenie, zaburzenia koncentracji, spadek energii.

  Uzupełnianie składników odżywczych takich jak aminokwasy, witaminy i minerały w formie treściwej i objętościowej wydłuża okres regeneracji konia oraz obciąża układ pokarmowy.

Dlatego też między innymi tak wiele koni wyścigowych jest obarczana chorobą wrzodową.

Podczas wysiłku krew przepompowywana jest do dużych grup mięśniowych, natomiast ukł. pokarmowy i nerki są gorzej ukrwione. Zaburza to procesy wchłaniania w jelitach, może też stanowić ryzyko wystąpienia kolki.

Dlatego też w produktach COMPTEWAY zastosowaliśmy ULTRA lekką COMBO mieszankę regeneracyjną zawartą w jedynie w 50g !

TURBO REGENERACJA COMPTEWAY TO:

 • maksymalnie szybkie wysycenie organizmu w witaminy, antyoksydanty, minerały w organicznych formach
 • regenerację mięśniowo- powięziową dzięki kilku aminokwasom w dużych dawkach
 • podniesienie hemoglobiny
 • obniżenie KWASU MLEKOWEGO
 • podniesienie odporności
 • poprawa funkcji psycho- fizycznych dzięki dużym dawkom witamin z grupy B i Magnezu
 •  poprawa wykorzystania każdej paszy objętościowej
 • ochrona układu pokarmowego, narażonego na zaburzenia związane z dużym wysiłkiem
 • zmniejsza ryzyko kolek, wrzodów
 • zasiedlenie i odbudowa MIKROBIOTY JELITA
 • poprawa FERMENTACJI i STRAWNOŚCI włókna
 • poprawia wchłanianie składników odżywczych w jelicie
 • dodatkowo preparat zawiera maksymalną dawkę biotyny
 • naturalne nośniki

WSZYSTKIE SKŁADNIKI MIESZANKI ZAWARTE SĄ jedynie 50g PRODUKTU BEZ ZBĘDNYCH SZTUCZNYCH NOŚNIKÓW!!!

Dzięki temu TWÓJ KOŃ OSIĄGNIE MAKSYMILIANIE SZYBKĄ REGENERACJĘ ODŻYWCZĄ BEZ OBCIĄŻANIA UKŁADU POKARMOWEGO!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram